PLANTAĐUN: Antivari23
DATUM REGISTRACIJE: 16.03.2020
Veteran

Nakon višegodišnjeg rada na pripremi projekata, strateških dokumenata i analiza došlo je vrijeme da se malo družim sa motikom i praktično upoznam sa poljoprivredom. Entuzijazam je tu :) 'Aut viam inveniam aut faciam.' Hannibal 5

UZGAJANE SORTE
                Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini