PLANTAĐUN: Dejan
DATUM REGISTRACIJE: 08.04.2020
Veteran

Dejan 14

UZGAJANE SORTE
  Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini