PLANTAĐUN: Milica
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Iskusan

Milica 9

UZGAJANE SORTE
            Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini