viridarijum IV

DATUM OTVARANJA: 22.12.2020
b

        


Nema rezultata.


Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima

Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini