O nama

Plantađun je kovanica koja je nastala od riječi Planta (lat. biljka) i Feštađun (lat. festum – proslava, festival). Ideja projekta se bazira na promociji koncepta urbanih bašti i održive poljoprivrede kao i pospješivanju učešća građana iz urbanih sredina u poljoprivrednoj proizvodnji kao jednoj od najperspektivnijih grana proizvodnje u Crnoj Gori. Kao posljedica velike urbanizacije i širenja gradskih sredina, stanovništvo je sve manje u kontaktu sa prirodom, a istovremeno poljoprivredno zemljište sve više gubi namjenu. Projekat Plantađun teži spajanju ove dvije kategorije u funkcionalnu cjelinu na način što će amaterski farmeri (Plantađuni) dobiti priliku da obrađuju zapušteno poljoprivredno zemljište u okviru gradskih i prigradskih sredina.


Partneri: Organizator obrazovanja odraslih Racc Educo, Kadar Plus d.o.o, New Page d.o.o

Racc Educo

Kadar Plus

Newpage