PLANTAĐUN: Ljiljana
DATUM REGISTRACIJE: 14.02.2020
Veteran

Moj vrt

UZGAJANE SORTE
                      Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini