PLANTAĐUN: Žak
DATUM REGISTRACIJE: 23.03.2020
Veteran

Živjeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu. A to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža. Duško Radović

UZGAJANE SORTE
                          Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini