PLANTAĐUN: Voka
DATUM REGISTRACIJE: 20.03.2020
Veteran

6

UZGAJANE SORTE
              Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini