PLANTAĐUN: larkavarka
DATUM REGISTRACIJE: 20.03.2020
Veteran

"Watching something grow is good for morale. It helps us believe in life" -Myron S. Kaufman 10

UZGAJANE SORTE
              Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini