PLANTAĐUN: Žene Bara
DATUM REGISTRACIJE: 23.03.2020
Veteran

4

UZGAJANE SORTE
      Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini