PLANTAĐUN: Vladana
DATUM REGISTRACIJE: 20.03.2020
Veteran

10

UZGAJANE SORTE
                  Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini