PLANTAĐUN: Rajo
DATUM REGISTRACIJE: 23.03.2020
Veteran

11

UZGAJANE SORTE
                            Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini