PLANTAĐUN: sunshine
DATUM REGISTRACIJE: 25.03.2020
Veteran

14

UZGAJANE SORTE
              Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini