PLANTAĐUN: Stasina bašta
DATUM REGISTRACIJE: 03.04.2020
Veteran

Stasa 4

UZGAJANE SORTE
                  Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini