PLANTAĐUN: Ari
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Veteran

ARI 8

UZGAJANE SORTE
                          Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini