PLANTAĐUN: Jovana
DATUM REGISTRACIJE: 08.04.2020
Veteran

13

UZGAJANE SORTE
                              Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini