PLANTAĐUN: Ivana
DATUM REGISTRACIJE: 01.05.2020
Veteran

Ivana 13

UZGAJANE SORTE
    Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini