PLANTAĐUN: Kubura07
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Veteran

Kubura 07 1

UZGAJANE SORTE
  Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini