PLANTAĐUN: svetlanalekovic
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Veteran

Svetlana 11

UZGAJANE SORTE
                      Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini