PLANTAĐUN: Slavica Despotovic
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Veteran

Slavica 1 2

UZGAJANE SORTE
          Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini