PLANTAĐUN: Danijela
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Veteran

Danijela 8

UZGAJANE SORTE
              Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini