PLANTAĐUN: Durio
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Veteran

Dukso 4

UZGAJANE SORTE
    Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini