PLANTAĐUN: Sergej
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Veteran

Serdjo 12

UZGAJANE SORTE
        Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini