PLANTAĐUN: Mima
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Iskusan

Anita 2

UZGAJANE SORTE
      Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini