PLANTAĐUN: Darko
DATUM REGISTRACIJE: 01.01.2021
Veteran

Darko 3

UZGAJANE SORTE
      Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini