PLANTAĐUN: VinkaP
DATUM REGISTRACIJE: 01.07.2021
Veteran

VinkaP

UZGAJANE SORTE
                          Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini