PLANTAĐUN: sneza
DATUM REGISTRACIJE: 01.07.2021
Veteran

Sneza

UZGAJANE SORTE
                Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini