PLANTAĐUN: nada.b
DATUM REGISTRACIJE: 01.07.2021
Veteran

Nada.B

UZGAJANE SORTE
      Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini