Viridarijum Mustafić

DATUM OTVARANJA: 12.02.2020
Porodica Mustafić, jedna od starih barskih porodica koja u svom vlasništvu posjeduje obradivu zemlju i maslinjake u Baru, prepoznala je značaj inicijative Plantađun tako što je ustupila dio svog imanja za potrebe realizacije projekta i zato ovaj viridarijum nosi naziv njihove porodice. Viridarijum površine 450 m2 nalazi se u naselju Zaljevo na 5 kilometara od centra Bara i predstavlja lijepu ambijentalnu cjelinu koja nudi optimalne uslove za neometan rad plantađuna.

                          
Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima

Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini